Stöd till tiggarna

I Dagens nyheters ledare den 2 november 2015 diskuteras vad som är i de framför allt romska tiggarnas intressen. Argumenten som upprepas mot tiggeri är att det riskerar att permanenta utanförskap och förmedla tiggeriet till nästa generation. Och Sverige kan inte ta ansvar för EU-migranterna, säger DN. Det bör deras hemländer göra.

Mot detta vill jag ställa dels en femklöverstrategi för alla och envar, dels en vision om medborgarskap som kompensation för folkmordet under Förintelsen.

Först femklövern.

  1. Hälsa alltid vänligt
  2. Lägg ofta pengar i tiggarens kopp (det finns forskning som visar att migranternas ekonomiska bidrag till hemländerna ger stort stöd till livet hemma)
  3. Arbeta med organisationer för att möta basala behov i Sverige i samarbete med myndigheter.
  4. Arbeta med organisationer för att möta basala behov i hemländerna (utbildning, hälsa, arbete, bostad)
  5. Stöd romernas politiska representation på alla nivåer, också inom EU.

Så länge Europas romska befolkning inte har basal mänsklig säkerhet behövs politiskt och medmänskligt arbete på alla nivåer. Olika former av stöd bör inte ställas mot varandra om situationen ska förändras inom rimlig tid. Tiggarnas närvaro i vår mitt påskyndar den politiska processen och engagemanget för att förändra deras situation.

Det är därför beklämmande att Dagens nyheter faller för den enkla lösningen – att sopa problemen under mattan och att lämna ansvaret till några av Europas fattigaste länder. Att tillhöra EU kan rimligen inte innebära att enbart ta sig an fördelarna utan också problemen som gemensamma.

Romernas lidanden under Andra världskriget har aldrig kompenserats. Kanske vore den bästa åtgärden att erbjuda dem fullt medborgarskap i alla EU-stater. De skulle kunna bli de första att manifestera ett EU utan gränser. Efter tusen år av umbäranden i Europa är vi alla ansvariga för att de får grundläggande mänsklig säkerhet.