Tikkun olam – om att hela världen

Det finns ett underbart uttryck i den judiska traditionen. Tikkun olam. Att hela världen.

När detta skrivs har den svenska ambassaden för några dagar sedan satts i brand i Bagdad. Ett övergrepp mot den diplomatiska frizonen i världen. Bakgrunden är de koranbränningar och skändningar av Koranen som ägt rum i Sverige. Följdverkningarna är stora. Inte bara svenskar i muslimska länder utan överhuvud taget kristna i muslimska länder utsätts för fara och förbinds med det ”kristna” Sveriges handlande. 

I denna situation behöver vi fråga oss: vad kan hela världen? 

Ett nära samarbete mellan olika religiösa företrädare är en viktig del av svaret. Religionsdialog och samarbete mellan trostraditioner som tillsammans skyddar varandras existensform i världen är till stor hjälp. 

Att göra skändningar av heliga skrifter till ett hatbrott är en annan väg att gå. Civil Rights Defenders och många andra menar att den svenska lagstiftningen måste kunna förhindra hatbrott mot muslimer och andra troende grupper. 

Sverige avskaffade hädelselagen i förmodligen god tro att det upplysta sekulariserade samhället skulle göra sådana lagar obsoleta. Men det postsekulära samhället är här med behov av adekvat lagstiftning. 

Samtidigt måste rätten till religionskritik skyddas. Inte minst när religiösa grupper inom judendomen eller kristendomen eller islam använder sin tro för att kränka andra människors rättigheter och livsmöjligheter. De österländska religionsfamiljerna har liknande problem med nationalism på religiös grund. Så samtidigt som vi behöver skydda från skändningar av människors innersta identitet och hatbrott, måste vi värna möjligheten till religionskritik. 

Att bidra till att hela världen är varje människas kallelse.

Tack, Gud, för alla människor som dag efter dag arbetar för freden, rättvisan och jordens välgång. Tack för alla som förstått att vår uppgift som människor är att hela världen.

Anna Karin Hammar

Gemensam överlevnad och gemensam säkerhet

Högtidstal på Nationaldagen 2022 i Öregrund

I dag är det Sveriges nationaldag, den gamla svenska flaggans dag.

I dag är det också Annandag Pingst, den röda dag i kyrkoåret som fick offras för att nationaldagen den 6 juni skulle bli en röd dag. Den dagen har som överskrift: Andens vind över världen.

Vart blåser den goda vinden i dag? Var märker vi den? I Sverige och världen?

Min uppgift blir att leta efter tecken på hopp i en tid som verkar sakna just detta.

Det är en självklarhet i Bibeln att det som livets innersta önskar sin mänsklighet och jord är en framtid och ett hopp.(Jeremia 29:11)

Var hittar vi en framtid och ett hopp i dagens värld?

Det första tecknet på hopp jag vill lyfta fram är att ungdomarna fortfarande protesterar. I fredags hölls en global strejk för att rädda klimatet. Unga människor med Greta Thunberg i spetsen har efter snart 200 demonstrationer och veckor av skolstrejk inte givit upp. De har utrustat sig med den allra främsta forskningens kunskaper och de vet att det finns ett litet fönster på glänt mot förändring som kan rädda livet på jorden. Ännu har vi några år på oss att vända om för att inte ännu större katastrofer ska drabba livet på jorden.

En vän till mig var nyligen i Sydafrika. Där har människorna i staden Johannesburg inte vatten mer än någon kort stund om dagen. Likadant är det med elektriciteten. Klimatförändringarna har gjort livet hårdare tillsammans med den ekonomiska apartheid som fortfarande finns kvar. Inte heller på landsbygden finns vatten till alla och de som kan skaffa vatten får gå långa vägar för att få tag på vatten. I dag lever människor i Sydafrika i klimatförändringarnas frontlinje. Det är redan hos dem ett planetärt nödläge. Här i Sverige är det fortfarande annorlunda även om vi har sommaren 2018 i minne och översvämningarna i fjor.

Hur kan vi finna en framtid och ett hopp?

Det första jag vill säga är det som ungdomarna säger: Lyssna på vetenskapen! Men eftersom många kanske inte läser och inte tar in de rapporter som kommer från IPCC, FN:s klimatpanel, och världsmeterologernas organisation, WMO, med flera, så kanske vi ska säga till varandra i stället: Lyssna på ungdomarna! De visar vägen! De har förstått allvaret i situationen. Och om du inte gör det för din egen skull, så gör det för de ungas skull. Arbeta för en förändring. Hur då, tänker du kanske? Jag skulle vilja säga med små steg i taget. Små steg i riktningen mot ett mera hållbart liv. Biskopen i Linköping, Martin Modéus, som på onsdag deltar i det avgörande valet om vem som ska bli Svenska kyrkans nästa ärkebiskop, han säger så här. Börja med en köttfri dag i veckan. Låt det bli en liten kil in mot ett mera hållbart liv. Om alla ska leva utan hunger får vi max göra av med tvåhundra gram kött i veckan. I Sverige lär genomsnittet vara 700 gram kött i veckan. Så vi har en förbättringspotential. Men börja hellre med små steg som håller än med stora åtaganden som snart är glömda.

En framtid och ett hopp, hur ska vi finna det i denna krigens värld? Vi ber fredsbön varje vardag klockan tolv i Öregrunds kyrka för Ukraina och för alla andra länder i krig och konflikt. Ukraina kommer oss särskilt nära. Vi skickar svenska vapen till kriget, men hur ska vi genom vapen kunna skapa en framtid och ett hopp?

Det tycks mig som att det inte finns någon enkel militär lösning på kriget. I dag är det krigets etthundratredje dag. Hur kan vi vara med att skapa en framtid och ett hopp? Flera i vår kommun tar emot flyktingar från Ukraina. Det är självklart ett sätt att erbjuda människor en framtid och hopp. Men hur går det för alla som är kvar i Ukraina? Jag tänker att någon gång måste vi hitta ett sätt att vrida Rysslands och Ukrainas intressen från krigföring till att söka en gemensam säkerhet. Också Väst och Ryssland måste vända sig från ömsesidig avskräckning till gemensam säkerhet och gemensam överlevnad. Vi kommer inte att klara att ställa om för att rädda jorden från det planetära nödläget genom att fortsätta att bekriga varandra. Vi måste se att det som förenar oss är djupare än det som skiljer oss åt. Gemensam överlevnad i stället för gemensam avskräckning måste bli vårt mantra om vi ska kunna skapa en framtid och hopp tillsammans med alla goda krafter på jorden.

Det finns inga stora tecken på denna omvändelse i dag. Det finns ytterst små tecken av hopp. Präster i Ryssland och i den ryskortodoxa kyrkan som vägrar att ställa sig på anfallskrigets sida. Moskva universitet vars professorer och anställda vägrar att bidra till att dölja sanningen, när hela deras vetenskapliga integritet går ut på att söka sanningen. Ryska soldater som inte vill kriga.

Det finns små, små hopp, inklusive de ickevåldsaktioner som görs av EU genom att sätta stopp för rysk olja och ryska inkomster till kriget. Små, små tecken på hopp. Förakta dem inte. De kan växa och bli fler. Ett tecken på hopp för Sveriges del är att de flesta militära analytiker menar att det inte finns något direkt hot mot Sverige från Ryssland. Men när vi bekämpar angriparen i Ukraina är risken att vi dras med i en våldsspiral som innebär att det är angriparen och inte vi själva som sätter agendan.

Min önskan är att Sveriges regering skall satsa på ett framtidskansli gemensamt för UD, SIDA, SIPRI, Miljödepartementet och Försvarsdepartementet, med många fredsforskare och klimatforskare knutna till sig. Inriktningen ska vara på Gemensam överlevnad och gemensam säkerhet. Bara så kan världen bli beboelig för framtida generationer och bördorna lättas för dem som nu lider. Om vi förlorar blicken för detta, ja då har angriparen vunnit och vi har själva rättat in oss i angriparens logik. I dag på nationaldagen vill jag hylla de kvinnor i Sveriges historia som arbetat för klimat, miljö, nedrustning och fred. Inga Thorsson och Karin Söder, Majbritt Theorin och förstås här i Öregrund Birgitta Dahl – och många andra. Vi måste gå i deras fotspår, inte i Rysslands. Det är mitt budskap denna nationaldag. Följ Inga, Karin, Majbritt och Birgitta – och så Greta förstås. Bara så kan Guds löfte om en framtid och ett hopp få också Sverige som medarbetare.

Ett fyrfaldigt leve för detta Sverige, leve Sverige: hurra, hurra, hurra, hurra.

Anna Karin Hammar

Klimaträttvisa

I går vandrade hundratusentalet människor på Glasgows gator – för klimaträttvisa. COP26 pågår mellan den 1-12 november och är redan en besvikelse för de unga med Greta i spetsen och ett svagt hopp för dem som följt klimatförhandlingar länge. Kanske håller verkligheten på att ta sig in i allt fler regeringar?

Självfallet måste det globala Nord gå före och leda omställningen till fossilfritt samhälle. Kruxet är att det måste ske i snabbare takt än nu om 1,5 gradersmålet ska kunna hållas. Det behövs klimaträttvisa mellan det globala Nord och det globala Syd, mellan olika generationer och inom våra samhällen. Och det fossilfria samhället måste fram snabbt. Senast om åtta-nio år.

Därför förstår jag inte vissa partiers vurm för kärnkraft. Den ger ju resultat först om trettio år. Jag tycker mig ana den vilseledande tonen i sådana förslag. Även om kärnkraftslobbyn har sin del i att vilseleda intas nog förstaplatsen i den grenen av Saudiarabien som lobbar för att få bort upphörandet med fossila bränslen ur klimatmötets texter. Jag tror att islams Profet kraftfullt protesterar. En religiös världstradition som islam kan bjuda motstånd mot missbruk av jorden och Guds gåvor. Dock har Saudiarabien redan förvrängt budskapet mer än en gång för att passa det godtycke som härskarna tror att de gynnas av. Det är tankeväckande att en trostradition måste först oskadliggöras för att de handlingar som inte borde sett dagens ljus ska kunna ta sig fram.

I dag är det i den kristna tradition jag tillhör Alla själars dag. De döda, som lever för Gud, deltar i Kristi förbön för jorden. Så är min tro. Tillsammans med helgon och andra ”living-dead” hejar de på den mänsklighet som håller på att upptäcka sitt eget bästa. Jag är tacksam för kyrkans tro att den osynliga världen omsluter den synliga. Det är som om en kör av otaliga stämmor sjunger: Ge jorden omsorg, älskade mänsklighet! Ge jorden omsorg, och du och dina barn och barnbarn ska få leva. Ja, tillsammans med alla röster för fred, rättvisa och en älskad Skapelse, låt oss sjunga en ny, jublande sång!

Anna Karin Hammar

International Women’s day revisited

8 mars
I dag är vi Saras, Hagars och Marias systrar. Med dem firar vi internationella kvinnodagen.
De är våra anmödrar i de tre traditionerna som samlar judar, muslimer och kristna över världen.

Sara vandrade tillsammans med Abraham från Ur i Kaldéen. Hon såg stjärnorna och förundrades. Delade kallelsen.
Sara log, när hon fick gudomligt främmande som menade att hon skulle kunna få barn trots sin ålder. Sara är den som trots sin skepsis får uppleva att Gud kan bönhöra utöver våra förväntningar.

Hagar fann sig respekterad som person i öknen när hon tagit sin tillflykt dit. I ensamheten mötte hon den Osynliga Gud som hon ger namnet Seendets Gud. Hagar är den första teologen, den som ger Gud ett namn. En ensam mor i utsatt situation upplever mysteriet som förändrar allt.

Maria av Nasaret sjunger sin lovsång om Gud som störtar de mäktiga och upphöjer de ringa. Maria föder Jesus Kristus in i mänskligt liv och därför i allas liv.

Today, we are the Sisters of Sara, Hagar and Mary. With them we Celebrate the International Women’s day . We greet the Sisters of Iraq, of Palestine, of Syria, of Israel, of all of West Asia and North Africa (WANA) May freedom come to all the women of the World. Freedom to care for the Earth and freedom to be the image in which also men can identify as caregivers to the human Community and to the Earth community. Because this day we repeat, to care is the calling for all when We contemplate the stars.

Anna Karin Hammar

Längtan i Coronatid

När min mor dog fick jag sjunga henne in till vad jag hoppas är himmelrikets glädje. Hennes sista andetag var lätt och det var som om den tunna hinnan mellan jord och himmel stilla gav vika.

Jag unnar alla att vara med sina nära och kära när de dör av sjukdom eller hög ålder. Det sorgligaste jag kan tänka mig är att få avstå från den närheten, som nu många gör i den pandemi vi lever och många dör i.

Jag skulle vilja föreslå att vi som kan tänder ett ljus i våra hem varje dag och ber för de sjuka, de döende, alla anhöriga och all personal som gör så mycket gott och medmänskligt i denna tid. 

Hemma tänder vi vad som blivit vår förbönsljusstake varje dag kl 15.

Vi ber för de sjuka och deras anhöriga, för personalen, för myndigheterna och regeringen, för alla permitterade och arbetslösa, för människor av god vilja som försöker att bistå i den minst dubbla kris som världen befinner sig i med Covid 19  och klimatkris på en och samma gång. 

Vi ber för alla i Sverige, i hela Europa, i Afrika, i Nordamerika, i Centralamerika och Karibien, i Latinamerika, i Asien och i Pacific. Ja ibland kommer vi ihåg även de smältande isarna i Arktis och Antarktis. Ibland nämner vi vid namn dem som vi känner på olika håll i världen. Och vi ber för oss själva och vår familj och våra familjer, förstås.

Nu är det snart Palmsöndag och vi går med Jesus upp till Jerusalem. Vi vandrar med en lidande mänsklighet i hopp om att ett under ska ske. Undret har många namn. Solidaritet. Samhörighet. Läkedom och helande av världen. Besinning. Omvändelse. Omställning till ett hållbart liv.

Vi som när den drömmen tillsammans med Jesus Kristus kallas kyrka. Vi finns, inte för att vi är bättre eller sämre än någon annan, utan för att mänskligheten aldrig ska glömma denna längtan. Efter att bry oss om varandra och livet. Ända tills vårt sista andetag.

Glad påsk så småningom!

Anna Karin Hammar

Guds födelse

Det mörknar omkring oss. Krigen, klimathotet, förnedring av människor och djur fyller våra flöden av nyheter och information. Vi har också personliga bördor att bära. Rakt in i denna verklighet når oss berättelsen om barnet som föds i Betlehem. Barnet som allt julfirande egentligen kretsar kring. I julpsalmerna sjunger vi om Guds födelse i Betlehem. Den som skapat och skapar allt och som är större än universum väljer att låta sig födas som människa i Betlehem. 

Vad betyder det?

Det betyder att Gud själv är nära i varje barn. 

Att universums Skapare väljer att göra sig känd som ett sårbart barn i behov av omsorg, värme och föda. Gud visar sig inte som härskare som flyttar folk än hit än dit eller dräper dem med hjälp av vapenmakt. Gud söker oss i vårt allra innersta, i vårt hjärta, och väcker vår tillit till livet. Gud vill bygga med kärlekens band över jorden, familjer, vänner, församlingar, byar, samhällen och städer. I allt detta bor tilliten, eller som kyrkans språk säger, tron på Gud. Det barn som föds i Betlehem är Guds sätt att möta sin älskade mänsklighet. Med tillit till att vi kan ta hand om livet och varandra. Med tillit till vår spontana omsorg att ta barnet upp i famnen och ge det värme och skydd. Guds  julbudskap till oss är att Gud behöver oss och vill vara nära oss.

Det betyder att Gud blir kropp.

Universums mysterium uppenbarar sig i ett barns som föds och i ett bröd som bryts. Gud blir kropp i Betlehem och fyller varje cell i våra kroppar med sin närvaro. Guds närvaro i all materia får ett ansikte i Jesus Kristus. Ansiktet är kroppens kanske främsta gåva, som gör oss kända för varandra och oss själva. I brödet som bryts i nattvardens måltid får vi ta emot den Gud som blir kropp i våra händer. Våra händer kupas kring det sköra stycket bröd eller oblat i vår hand. Vår hand blir till krubbans bädd som ger Gud ett hem i vår värld. Gud vill inget hellre än att bo hos oss, i oss, och fylla oss med den gudomliga kärlek som skänker liv åt hela universum och åt vår blåa skimrande planet i universum. Gud blir kropp i våra händer och fyller oss med sin skapande, lekfulla, livgivande kärlek. Guds julbudskap till oss är att Gud själv blir kropp i Betlehem och att våra unga eller slitna kroppar är en älskad kropp i ljuset av Guds födelse i Betlehem. Våra kroppar bär på gudomlig närvaro och ingen omsorg är för liten, ingen vördnad förgäves.

Det betyder att Gud blir utsatt.

Det fanns inte rum för dem i härbärget. Det fanns inga fina hotellrum. Stallet med åsna och oxe blir Guds första hem som människa på jorden. Det betyder att Gud känner varje jordgolv, att ingen lägenhet är för enkel för att vara Guds hem. Det betyder att Gud har solidariserat sig med alla utsatta och marginaliserade. Med den som inte är i händelsernas centrum. Eller är det så att Gud har förändrat händelsernas centrum? Att det nu är i marginalen, hos den som är utsatt och utan inflytande som Guds kärleks låga brinner som klarast? Är det svårt för dig att finna Gud? Sök då hos den som lever i utanförskap, i sparven som faller till marken, i torsken som förtvinar. Gud är utsatt och kallar på dig att sträcka på dig, att ge den omsorg och vördnad du kan åt allt liv. 

Guds födelse i Betlehem är en verklig anledning att önska varandra

God Jul!

(Publicerad i Pastoratsbladet för Roslagens norra pastorat)

Anna Karin Hammar

Kan offer vara skyldiga?

Det drar ihop sig till Nobelfestligheter. Alla pristagare är utsedda. Svenska Akademien har genom att välja som litteraturpristagare Peter Handke utsett någon som om inte förnekat så åtminstone relativiserat folkmordet i Srebrenica. Självfallet borde han inte ha utsetts om litteraturkritiker också eftersträvar känslighet inför människors lidanden.

När jag går till min egen historia möter ett liknande problem inför reformatorn Martin Luther. Av de oändliga hyllmeter som Martin Luther skrivit finns det en bok som alla lutherska kyrkor tar avstånd från i dag, nämligen den om judarna och deras lögner (1543). Den citerades nästan ordagrant av Adolf Hitler i Mein Kampf. Mycket annat som Martin Luther har skrivit är bra och det vill vi förstås fortsätta att läsa, till exempel skriften om en kristen människas frihet. Men hade det varit rätt att ge Martin Luther ett prestigefyllt pris för sin litterära produktion? Jag tror inte det men det är kanske ett enklare val än i fallet Handke.

Jag var under Bosnienkriget på besök hos religionsministern i Serbien. Det uttalade föraktet för muslimer gick inte att ta miste på. När jag kom hem startade jag Kvinnor i svart mot kriget i Bosnien och fd Jugoslavien. Vi demonstrerade svartklädda och i tystnad på ett torg i Lund, varje vecka. Många bosniska flyktingar slöt upp. Vi lärde känna varandra och vi läste på om konfliktens och regionens historia. Då upptäckte vi det offerkomplex som bars av många i Serbien efter stora lidanden under Andra världskriget. I en psykologisk position av offerskap är det svårt att se sig själv som förövare. Jag tror att Peter Handke har gått rakt in i detta offerkomplex och fått svårt med urskiljningen. Hur den enskilda människans offerkomplex blir en byggsten i en nations maktpolitik är självfallet en mera komplicerad process än vad jag kan utforska här, men jag uppfattar att det finns ett nära samband.

Jag har efter kriget i Bosnien varit i Srebrenica och ropat till Gud med den klagosång som lätt infinner sig på platsen för ett folkmord. Min bosniska muslimska väninna bad om hela världens fred. Och kanske är det bara så som vi gör både litteraturen och mänskligheten rättvisa – i en förtvivlans hoppfyllda bön för hela världens fred. I medvetenhet om att vi alla har kapacitet att vara både offer och förövare. Den medvetenheten kan frigöra till handling och i bästa fall lösa en del konflikter. Men om den hjälper de ansvariga inför Nobelfestligheterna det vet jag inte.

Anna Karin Hammar

Earth Rights

Today I visited the Sigtuna Foundation and its Conference on Earth Rights. In a panel I was invited to name resources in Christian tradition for the recognition of the Rights of Nature. It was a great subject to develop.

I made three points:

First of all, the disenchantment of the World with Modernity never reached the cosmic Liturgy of praising the Creator with all of Creation and groaning with all of Creation. Groaning together and praising God together unites all that exists in bonds of affection, solidarity and love. See the prayer book of Jesus, Psalm 148.

Second, the notion Creation itself carries much hope for the recognition of Earth Rights. The theological notion Creation embraces all of creation, humans, animals, plants, rivers and mountains, all that exists, with God, present in the sparrow that falls to the ground as well as in the bird’s nest. Creation is inclusive, and unites all of Creation while terms like nature and environment presupposes a dichotomy between humans and the rest of Creation. This dualistic mindset is avoided in the term Creation. Human Rights and the Rights of Nature flow easily from the notion of Creation and the inherent and divine value and dignity of all that exists.

Thirdly, Holy Communion. Reveal to us the Mystery of your table. One bread and one Humanity. Reveal to us the Mystery of your baptism. One water and one Communion of Life. Life perceived as Holy Communion invites us to recognize both Human Rights and Earth Rights. We belong to One Holy Communion. We are interconnected and entangled, we belong together in this Holy Communion.

May God of Cosmos Grant us wisdom to care for the fragile, strong and precious Earth community.

Anna Karin Hammar

Update May 18, 2019

Please add your name to the appeal to the UN for the rights of Nature

https://www.rightsofmotherearth.com

Pittsburgh och Gaza i våra hjärtan

Denna vecka står vi alla upp tillsammans mot antisemitismen i särsklt västvärlden, drabbade av de hatmord som begicks mot människor i synagogan Livets träd i Pittsburgh, USA. Vi minns:

 

Joyce Feinberg, 75 år

Richard Gottfried, 65 år

Rose Mallinger, 97 år

Jerry Rabinowitz, 66 år

Cecil Rosenthal, 59 år

David Rosenthal, 54 år

Bernice Simon, 84 år

Sylvan Simon, 86 år

Daniel Stein, 71 år

Melvin Wax, 88 år

Irving Younger, 69 år

 

Vi glömmer inte heller de ungdomar och unga vuxna som dödas i Gaza i Palestina varje vecka sedan Land Day den 30 mars. Några barn, några äldre, men mest unga människor som i en blandning av hopp och desperation hävdar sitt folks rättigheter att återvända dit därifrån de blev fördrivna. (FNsresolution 194).

Det är i kyrkan Allhelgonatid. Vi minns alla de dödade med hopp om uppståndelse och upprättelse.

 

#

Name

Age

Date of killed

1

Omar Wahid Nasrallah Abu Samour

31

3/30/2018

2

Jihad Zuhair AbuGamous

30

3/30/2018

3

Mohammed Kamal Al-Najjar

25

3/30/2018

4

Ibrahim Salah Abu Hoss

25

3/30/2018

5

Amin Mansour Abu Muammar

22

3/30/2018

6

Naji Abdullah Abuhajir

25

3/30/2018

7

Musab Zuhair Al – Saloul

23

3/30/2018

8

Mohammed the Quartet

22

3/30/2018

9

Abdul Qader Merhi al-Hawajri

42

3/30/2018

10

Mahmoud Saadi Rahmi

33

3/30/2018

11

Mohammed Naeem Abu Amr

27

3/30/2018

12

Ahmed Ibrahim Ashour Odeh

19

3/30/2018

13

Jihad Ahmed Farina

35

3/30/2018

14

Abdul Fattah Bahjat Abdul Nabi

18

3/30/2018

15

Bader Al – Sabbagh

22

3/30/2018

16

27

3/30/2018

17

Hamdan Ismail Abu Amsha

23

3/30/2018

18

Faris Mahmoud Mohammed Al – Raqab

26

4/2/2018

19

Ahmed Omar Arafa

25

4/3/2018

20

Shadi Hamdan Al – Kashif

34

4/5/2018

21

Mujahid Nabil al – Khudari

23

4/5/2018

22

Mohamed Said Moussa Hajj Saleh

33

4/6/2018

23

Thaer Mohammed Rabaa

30

4/6/2018

24

Alaa Yahya Al Zamili

14

4/6/2018

25

Sidqi Faraj AbuTaiwi

45

4/6/2018

26

Ibrahim Al-Aar

20

4/6/2018

27

Hussein Mohammed Adnan Madi

14

4/6/2018

28

Osama Khamis Qdeih

38

4/6/2018

29

Majdi Ramadan Shabat

38

4/6/2018

30

Yasser Mortaji

30

4/7/2018

31

Hamza Abdel Aal

20

4/7/2018

32

Marwan Awad Qadeeh

44

4/9/2018

33

Mohamed Ahmed Ayesh Hajila

31

4/12/2018

34

Abdullah Mohammed Al Shehri

30

4/12/2018

35

Islam Mahmoud Harz Allah

28

4/13/2018

36

Ahmed Rashad Al Athamna

23

4/20/2018

37

Ahmed Nabil Akl

25

4/20/2018

38

Mohammed Ibrahim Ayoub

14

4/20/2018

39

Saad Abdul Majid Abu Taha

29

4/20/2018

40

Abdullah Mohammed Jibril Al Shamali

23

4/22/2018

41

Tahrer Mahmoud Wahba

18

4/23/2018

42

Ahmed Abu Hussein

26

4/25/2018

43

Abdul Salam Eid Zuhdi Bakr

29

4/27/2018

44

Mohammed Amin Almqayed

21

4/27/2018

45

Khalil Naim Mustafa Atallah

22

4/27/2018

46

Azzam Hilal Aweida

14

4/28/2018

47

Yousef Jasser Abogazar

16

4/29/2018

48

Attieh Mohammed Al – Amawi

23

4/29/2018

49

Yousef Ahmed Al Amawi

23

4/29/2018

50

Anas Shawky Abuasr

19

5/3/2018

51

Bahaa Abdel Rahman Qadih

23

5/6/2018

52

Mohammed Khaled Abu Reda

20

5/6/2018

53

Abdul Daim Abu Musameh

23

5/6/2018

54

Jaber Salem Abu Mustafa

40

5/11/2018

55

Gamal Abdel Rahman Afaneh

15

5/12/2018

56

Izz al-Din Musa Mohammed al-Samak

14

5/14/2018

57

Wassal Sheikh Khalil

15

5/14/2018

58

Ahmed Adel Moussa poet

16

5/14/2018

59

Saeed Mohammed Abu Alkhair

16

5/14/2018

60

Ibrahim Ahmed Zarqa

18

5/14/2018

61

Emad Ali Sadiq Al Sheikh

19

5/14/2018

62

Zayed Mohammed Hassan Omar

19

5/14/2018

63

Mu’tassem Fawzi Mohammed Abu Luli

20

5/14/2018

64

Anas Hamdan Salem Qudeih

21

5/14/2018

65

Mohamed Abdel Salam Harz

21

5/14/2018

66

Yahya Ismail Rajab Al – Dakour

22

5/14/2018

67

Mostafa Mohamed Samir El Masry

22

5/14/2018

68

Izz al-Din Nahedh Salman Al-Awaiti

23

5/14/2018

69

Mahmoud Mustafa Ahmed Assaf

23

5/14/2018

70

Ahmed Fayez Harb Shehadeh

23

5/14/2018

71

Ahmed Awadallah

24

5/14/2018

72

Khalil Ismail Khalil Mansour

25

5/14/2018

73

Mohammed Ashraf Abu Sitta

26

5/14/2018

74

Bilal Ahmed Saleh Abu Daqqa

26

5/14/2018

75

Ahmed Majid Qassem Attallah

27

5/14/2018

76

Mahmoud Rabah Alian Abu Moamer

28

5/14/2018

77

Facebook Facebook logo Musab Youssef Ibrahim Abu Laila

28

5/14/2018

78

Ahmed Fawzy Kamel Altter

28

5/14/2018

79

Obeida Salem Abed Rabbo Farhan

30

5/14/2018

80

Jihad Mufid Abdel Moneim Al – Farra

30

5/14/2018

81

Fadi Hassan Salman Abu Salmi

30

5/14/2018

82

Moataz Bassam Kamel El Nono

31

5/14/2018

83

Mohamed Riad Abdel Rahman Al – Amoudi

31

5/14/2018

84

Jihad Mohamed Osman Mousa

31

5/14/2018

85

Shaher Mahmoud Mohamed Al Madhoun

32

5/14/2018

86

Moussa Gabr Abdel Salam Abu Hassanein

35

5/14/2018

87

Mohamed Mahmoud Abdel Moati Abdel Aal

39

5/14/2018

88

Ahmed Mohamed Ibrahim Hamdan

27

5/14/2018

89

Ismail Khalil Ramadan Al Dahouk

30

5/14/2018

90

Ahmed Mahmoud Mohamed Rantisi

27

5/14/2018

91

Mahmoud Yahya Abdel Wahab Hussein

24

5/14/2018

92

Ahmed Abdullah Abdullah Al-Adini

36

5/14/2018

93

Saadi Saeed Fahmi Abu Salah

16

5/14/2018

94

Ahmed Zuhair Hamed Al Shawa

24

5/14/2018

95

Mohamed Hani El – Naggar

33

5/14/2018

96

Fadl Mohammed Atta Habashi

34

5/14/2018

97

Mahmoud Suleiman Ibrahim Aql

33

5/14/2018

98

Mohamed Hassan Mustafa El – Abadleh

25

5/14/2018

99

Alaa Anwar Ahmed Al Khatib

28

5/14/2018

100

Mokhtar Kamel Salem Abu Khamash

23

5/14/2018

101

Abdel Salam Youssef Abdel Rahman Abdel Wahab

39

5/14/2018

102

Ali Mohammed Ahmed Khafaja

21

5/14/2018

103

Mahmoud Saber Hamad Abu Taima

23

5/14/2018

104

Kamel Jihad Kamel Muhanna

20

5/14/2018

105

Ahmed Salem Alian Al-Jarf

26

5/14/2018

106

Abdul Rahman Sami Abu Matar

18

5/14/2018

107

Mohamed Abdel Rahman Ali Mekdad

28

5/14/2018

108

Mahmoud Wael Mahmoud Jendia

21

5/14/2018

109

Mohamed Samir Mohamed Adwaidar

29

5/14/2018

110

Taher Ahmed Madi

24

5/14/2018

111

Samer Nael Awny Shawa

22

5/14/2018

112

Yazen Ibrahim Mohammed al-Tubasi

23

5/14/2018

113

Emad Mohammed Khalil Alnafar

24

5/14/2018

114

Laila Anwar Ghandour

18

5/14/2018

115

Talal Adel Ibrahim Matar

15

5/14/2018

116

Omar Abou El Fool

30

5/14/2018

117

Haroun Ramadan Al Khatib

 17

5/14/2018

118

Nasser Ahmed Mahmoud Ghorab

51

5/15/2018

119

Bilal Badir Hussein Ashram

18

5/15/2018

120

Ahmed Abdel Abo Samra

21

5/19/2018

121

Moeen Abdul Hameed Al Saie

58

5/19/2018

122

Mohammed Mazen Alian

20

5/19/2018

123

Ahmed Ali Mustafa Kattoush

23

5/24/2018

124

Muhannad Bakr Abu Tahoun

21

5/24/2018

125

Yasser Sami Saad Eddin Habib

24

5/25/2018

126

Hussein Salem Abu Aweida

41

5/26/2018

127

Hussein Samir Al – Amour

22

5/27/2018

128

Abdul Halim Abdul Karim Abdullah Alnaka

28

5/27/2018

129

Nasim Marwan Ibrahim Al – Amour

25

5/27/2018

130

Nasser Aref Abdul Raouf Al – Arini

28

5/28/2018

131

Mohammed Ahmed baby

25

5/28/2018

132

Naji Maisara Abdullah Ghoneim

23

5/30/2018

133

Razan Ashraf Al Najjar

21

6/1/2018

134

Mohamed Naeem Hamada

30

6/3/2018

135

Ramzi Al-Najjar

 

6/4/2018

136

Emad Nabil Abu Darabi

26

6/8/2018

137

Ziad Jadallah Abdul Qader Al – Barim

28

6/8/2018

138

Haytham Mohammed Khalil Al Jamal

14

6/8/2018

139

Yousef Al – Faseeh

29

6/8/2018

140

Ahmed Ziad Tawfiq Al – Assi

21

6/14/2018

141

Sabri Ahmed Abu Khader

24

6/18/2018

142

Zakaria Hussein Bashbash

13

6/18/2018

143

Mohammed Ghassan Abu Daqqa

22

6/20/2018

144

Osama Khalil Abu Khater

29

6/24/2018

145

Abdel Fattah Mustafa Abouazoum

17

6/28/2018

146

Mohammed Fawzi Al-Hamaydeh

24

6/29/2018

147

Yasser Amjad Abu Naga

13

6/29/2018

148

Khaled Samir Abdel Aal

18

7/2/2018

149

Mohammed Majid Al – Gharabli

16

7/4/2018

150

Mohammed Jamal Abu Halima

22

7/6/2018

151

Othman Rami Hellas

15

7/13/2018

152

Mohammed Nasser Shurrab

20

7/14/2018

153

Louay Kahil

16

7/14/2018

154

Prince of the Tigers

15

7/14/2018

155

Sari Dawood Al Shobaki

20

7/17/2018

156

Abdul Karim Ismail Radwan

38

7/19/2018

157

Mahmoud Khalil Qeshta

23

7/20/2018

158

Mohammed Riad Abu Farahana

30

7/20/2018

159

Shaaban Rajab Abu Khater

26

7/20/2018

160

Mohamed Sherif Badwan

27

7/20/2018

161

Karam Ibrahim Arafat

26

7/23/2018

162

Majid Suhail Mohammed Aqeel (Abu Al-Aish)

26

7/24/2018

163

Mohammed Tawfiq Mohammed Al – Ar’eer

28

7/25/2018

164

Ahmed Mounir Sulaiman Al Bassous

28

7/25/2018

165

The cult of Asaad Khader Farwana

29

7/25/2018

166

Magdy Ramzy Al – Masri

12

7/27/2018

167

Ghazi Mohammed Abu Mustafa

43

7/27/2018

168

Muhammed Fathi Homs

17

7/28/2018

169

Ayman Nafez Rabie Al Najjar

26

7/29/2018

170

Muhannad Majed Jamal Hamouda

24

7/29/2018

171

Ahmed Yahya Attallah Yaghi

25

8/3/2018

172

Moaz Ziad Al – Soury

15

8/4/2018

173

Ahmed Jihad Al-Ayadi

17

8/5/2018

174

Abdul Hafez Mohammed Abdul Hafez Al – Silawi

23

8/7/2018

175

Ahmed Abdullah Gomaa Morgan

23

8/7/2018

176

Ali Youssef Ghandour

31

8/9/2018

177

Inas Mohammed Abu Khamash

23

8/9/2018

178

Statement by Mohammed Kamel Abu Khamash

1.5

8/9/2018

179

Abdullah Sabri Al-Qatati

23

8/10/2018

180

Ali Said Alaloul

55

8/10/2018

181

Ahmed Jamal Suleiman Abu Loli

40

8/11/2018

182

Wissam Yousef Hijazi

30

8/13/2018

183

Karim Abu Ftaire

30

8/17/2018

184

Saadi Akram Moamer

26

8/17/2018

185

Hani Mohamed Odeh Majdalawi

24

8/20/2018

186

Amjad Fayez Hamdouna

19

9/7/2018

187

Bilal Mustafa Khafaja

16

9/7/2018

188

Ahmed Mesbah Abboutyour

16

9/8/2018

189

Attaf Mohammed Musleh Saleh

32

9/9/2018

190

Shadi Abdel Aziz Abdel Aal

12

9/14/2018

191

Hani Ramzy Afaneh

21

9/14/2018

192

Mohamed Khalil Ghazi Chakoura

21

9/14/2018

193

Suhaib Abdel Salam Abu Bakhef

16

9/15/2018

194

Naji Jameel Abu Ali

18

9/18/2018

195

Alaa Ziad Abu Assi

21

9/18/2018

196

Mohammed Ahmed Abounaji

34

9/18/2018

197

Ahmed Mohamed Mohsen Omar

20

9/18/2018

198

Muhammed Ibrahim Abuayada

15

9/19/2018

199

Karim Mohammed Kallab

25

9/21/2018

200

Emad Dawood Ashtawi

21

9/23/2018

201

Mohamed Fayez Saleem Abou El Sadak

21

9/24/2018

202

Mohammed Nayef Al Houm

14

9/28/2018

203

Mohammed Ashraf Awawdeh

25

9/28/2018

204

Iyad Khalil Ahmed poet

18

9/28/2018

205

Mohammed Bassam Mohammed Person

24

9/28/2018

206

Mohamed Waleed Mustafa Haniya

23

9/28/2018

207

Nasser Azmi Mohammed Mosbeh

12

9/28/2018

208

Mohammed Ali Mohammed Al – Anshasi

18

9/28/2018

209

Ibrahim Ahmed Nassar Alrouqi

78

10/2/2018

210

Ahmed Samir Abu Habil

15

10/3/2018

211

Mahmoud Akram Mohamed Abusmaan

24

10/5/2018

212

Fares Hafez El Sersawy

14

10/5/2018

213

Hussein Fathi Al – Raqab

28

10/5/2018

214

Abdullah Barham Sulaiman Al Daghmah

24

10/12/2018

215

Ahmed Abdullah Abunim

17

10/12/2018

216

Ahmed Ibrahim Zaki El Taweel

27

10/12/2018

217

Mohamed Abdel Hafeez Youssef Ismail

29

10/12/2018

218

Tamer Iyad Abu Rummana

21

10/12/2018

219

Afifi Mahmoud Atta Afifi

18

10/12/2018

220

Mohammed Issam Abbas

21

10/12/2018

221

Saddam Abdul Mohammed Abushlash

27

10/16/2018

222

Naji Ahmed Al-Zaanin

25

10/17/2018

223

Montaser Mohamed Ismail El Baz

17

10/23/2018

224

Mohamed Khaled Mahmoud Abdel Nabi

27

10/26/2018

225

Nassar Ayad Abutim

19

10/26/2018

226

Ahmed Said Abulbda

22

10/26/2018

227

Ayesh Ghassan Shaat

23

10/26/2018

228

Mujahid Ziad Zaki Aql

23

10/27/2018

229

Yahya Bader Mohammed Al Hassanat

37

10/28/2018

230

Khaled Bassam Mahmoud Said

13

10/28/2018

231

Abdul Hamid Mohamed Abdul Aziz Aboazher

13

10/28/2018

232

Mohammed Ibrahim Abdullah Al – Sattari

13

10/28/2018

233

Mohamed Abd El Hay Abou Abada

27

10/29/2018

Må de alla inte ha dött förgäves utan påminna oss alla om att detta livet är för dyrbart för att hata och för att förneka varandras rättigheter och mänskliga värdighet.

 

Anna Karin Hammar

 

uppdatering 2 nov kl 22

 

Det har kommit önskemål om att nämna flera döda inför Allhelgonahelgen.

Därför låt oss också minnas

Raziel  Shevach dödad 9 Jan 2018

Itamar Ben-Gal 5 febr 2018

Ziv Daus 18 mars 2018

Netanel Kahalani 18 mars 2018

Adiel Kolman 19 mars 2018

Yotam Ovadia 26 juli 2018

Ari Fuld 16 sept 2018

Kim Levengrond-Yehezkel 7 okt 2018

Ziv Hajbi 7 okt 2018

 

Uppdatering 8 november kl 13.20

Jag fick en fråga av en bloggläsare hur hen kunde få hjälp att förstå mitt blogginlägg. Så här svarade jag:

Först: Tack för denna viktiga fråga.

Jag skrev som präst inför Allhelgonahelgen och tänkte på kyrkans tradition att alltid nämna de döda vid namn som dött under året. Jag tänkte då att det var än viktigare att minnas de som blivit dödade. Det var samma vecka som jag fick namnen på offren för mördarens kulor i synagogan Livets träd i Pittsburgh. Eftersom jag arbetar både mot antisemitism i västvärlden och mot kollektiv bestraffning och urskiljningslöst dödande i Palestinakonflikten ville jag gärna nämna namnen också på dem som blivit dödade vid fredagsdemonstrationerna i Gaza. För mig hade dessa offer en delad ödesgemenskap och ett delat människovärde. Jag läste deras namn i samhörighet, inte i opposition mot varandra. Jag ville inte att någon av dem skulle glömmas bort. 

När en läsare sedan bad att jag skulle nämna även israeliska judars namn på dem som blivit urskiljningslöst dödade under året tillfogade jag dessa namn.

I en tidigare artikel i Svensk Kyrkotidning som heter Om att inte svika judar och palestinier har jag försökt att visa på den väg jag försöker att gå som europeisk kristen. Jag är medveten om att det är en svår väg och det är lätt att trampa fel, men jag vill försöka att gå den vägen. Se länken här http://svenskkyrkotidning.se/wpprod/wp-content/uploads/2015_5-artikel-hammar.pdf

 

Anna Karin Hammar

 

Franciskus på Kökar

Det finska Franciskussällskapet träffas varje år till Franciskusdagar på Kökar, ytterst i den åländska skärgården. Här byggdes ett franciskanerkloster vid mitten av 1400-talet, lite senare än i Visby, dit franciskanerbröder kom redan 1233, strax efter Franciskus död, och lite senare än i Stockholm där Riddarholmskyrkan byggdes som en franciskansk kyrka redan år 1290 i samband med Magnus Ladulås död. Den är förresten Stockholms äldsta byggnad och medeltidskyrka.

I det finska Franciskussällskapet finns ett starkt intresse för franciskansk andlighet rotad i jorden. Ordföranden Stefan Djupsjöbacka pekar på de upptäckta samband som kanske finns mellan keltisk andlighet och Franciskus. Några av de tidiga klostren i Europa var keltiska och det är mycket troligt att Franciskus kom i kontakt med dem i norra Italien. Många i Sverige känner den keltiska andligheten genom Iona. Några av de förblivande dragen är stark kärlek till Skapelsen, jämlikhet mellan människor och ett icke-auktoritärt ledarskap.

Alltfler söker inspiration hos Franciskus för att få kraft att värna Skapelsen för kommande generationer. Det är därför lite tråkigt att det svenska Franciskussällskapet har lagts ned. Dock finns det många som är aktiva i Franciskus Tredje Orden.

Själv har jag i dagarna fått brev om att jag genom min farmor Emma, död 1956, är en av 250.000 svenskar som är ättlingar till Vasaätten. Mitt protestantiska arv är därmed stort och min vigning som präst i en evangelisk-luthersk tradition understryker detta. Det gör mig så glad att leva i en tid då vi kan hämta näring ur hela kyrkans tradition. Det är min övertygelse att vi behöver dessa äldre källor för att finna kompassriktningen för vår livsstil och politik idag.  Mer om dessa källor en annan dag. Tills dess – pax et bonum – fred och allt gott!

Anna Karin Hammar