Om samarbete – tal på nationaldagen

Tal på nationaldagen den 6 juni 2024 i Öregrund av Anna Karin Hammar

På söndag är det själva valdagen i EU-valet. Och i dag är det nationaldagen. Så det här talet måste på något sätt handla om Europa och Sverige. I fjol talade jag om det vackra ordet Tillsammans och det är svårt att överträffa. Men i år vill jag ändå försöka  tala om det likaså vackra ordet SAMARBETE!

Det är nog flera av oss som ibland har svårt för samarbete. Vi tar hellre själva ett snabbt beslut än att rådfråga andra. Vi gör på våra sätt, så som vi har brukat. Kanske tror vi att det blir bäst så, men det blir det ofta inte. Vi lurar ofta oss själva. Så i dag tänkte jag utmana alla oss som är enspännare med att stanna vid  ordet SAMARBETE. 

Förra  veckan upptäckte vi ett myrbo i ett av våra gamla äppelträd. Om någon vill lära sig om SAMARBETE går det bra att studera myrorna. Det är fantastiskt vad de jobbar och hur de samarbetar om insatserna. Det finns många andra insekter och djur som är väldigt skickliga på samarbete. Ja det finns de som menar att hela evolutionen vilar på ett fantastiskt samarbete. Vi har nog lärt oss att Charles Darwin skulle sagt att det är de starkaste som överlever. Men i dag är det många forskare som är ense om att det är de som kan samarbeta som överlever.

Ska vi klara de stora kriser och katastrofer som nu finns hos oss också i vår del av världen, då måste vi samarbeta. 

Låt mig först stanna vid EU. Kanske måste vi ta ett ännu större ansvar för både klimatet och den biologiska mångfalden inom EU. EU är som en regional storhet kanske bäst i världen på att ställa om till ett hållbart sätt att leva och ändå har vi så  fruktansvärt långt kvar innan vi lyckas bryta helt med fossilberoendet och de många utsläppen från kalhyggen och konsumtion. Så vi måste samarbeta ännu mera för att hjälpa varandra att ställa om. Utan politisk vilja kan vi ingenting göra, men med samarbete kan vi både dela oron och hjälpa varandra att välja den väg som ger möjlighet till en framtid för våra barn och barnbarn. Vi har också krig nära oss. Kanske har kriget aldrig känts så nära under vår livstid. Vi arbetar för fred genom att hjälpa till att bjuda motstånd mot en angripare. Vi samarbetar med våra nordiska länder och många andra för att kriget inte ska sprida sig. Kanske måste vi samarbeta ännu mer inom Europa om stödet från USA till Ukraina kommer att minska i framtiden. Så om du går att rösta på söndag till Europaparlamentet, tänk då på att rösta på dem som vill samarbeta om klimat och miljö och fred. 

Låt oss också stanna vid FN, Förenta nationerna. Här möts alla världens länder, vilken inriktning de än har. FN är ett fantastiskt experiment i SAMARBETE. Här finns också ett rättsväsende, den internationella domstolen, International Court of Justice. Du har säkert hört om domstolens beslut att bomberna måste tystna i Gaza och mat och medicin släppas in till den utsvultna befolkningen. Bara genom samarbete mellan världens länder kan trycket bli stort nog att beslutet blir verklighet. Samarbete är vägen till inflytande.

Slutligen måste vi samarbeta med våra innersta drömmar om en hel värld i samarbete och samverkan. Just nu trasas de drömmarna sönder i Ukraina, i Palestina och även i Jemen och många andra länder. Men vi behöver ta vara på våra innersta drömmar om fred på jorden och samarbete mellan alla. Det går inte just nu, men som många kloka har sagt. Det enda vi riktigt säkert vet om krig är att de en dag tar slut. En dag står vi där och sträcker ut en hand. Kanske försiktigt och med många garantier, men trots allt en trevande sökande hand som söker efter den Andra som berövades mig. Låt oss aldrig bli för stora för att drömma om fred. SAMARBETE är en väg till fred. Kanske en av de allra viktigaste. För det är kanske inte de starkaste som överlever utan de som kan SAMARBETA.

Så må vi utbringa ett fyrfaldigt leve för Sverige!

Hon leve – Hurra, Hurra, Hurra, Hurra. 

Du gamla, du fria….