Det regnbågsfärgade världshemmet

Nej, det håller inte med folkhemmet också om det än blir grönt. Budskap efter budskap från Stefan Löfven visar att folk det är inte flyktingar och inte fattiga EU-migranter, romer. Mest förs debatten genom ombud och riktigt illa blir det när Göran Persson lägger sig i samtalet.

Jag är socialdemokrat efter moget övervägande för att jag bekänner mig till både frihet och rättvisa och till en reformistisk politik. Men det betyder inte att dagtinga med mänskliga rättigheter och med asylrätten. Det som nu håller på att hända i Sverige är att flyktingar och romska EU-medborgare tas till intäkt för att stänga om den svenska välfärden. Den ska gälla folkhemmet, innefolket, som kanske inte är förenade med blodsband men med starka kulturella konnotationer. Nej, det håller inte. Folkhemmet får med den nuvarande regeringspolitiken ett begränsande och uteslutande drag. Det är dags att byta politisk inriktning. Alliansen har inget att erbjuda, utan förnyelsen måste komma inifrån regeringskretsarna. Det gröna folkhemmet som vision behöver bytas mot det regnbågsfärgade världshemmet. Gärna det svenska regnbågsfärgade världshemmet, för det är i Sverige det tar form och gestalt. Jag tror att jag behöver få gamla socialdemokrater att bejaka arvet med Internationalen och den gemensamma internationella kampen för utsatta arbetares välfärd. I dag gäller det romernas och flyktingarnas välfärd. Det svenska regnbågsfärgade världshemmet kan öppna sina välfärdsarmar mot alla som bidrar med sin närvaro, sin kreativitet och sina nätverk att bygga ett samhälle som värnar om alla, inklusive våra medskapelser djuren, fåglarna och luften, träden och markerna, fiskarna och de salta och inte minst de söta vattnen. Det svenska regnbågsfärgade världshemmet behövs som en ny politisk vision för att öppna upp för den mångfald av kärlek och gemenskap som vi gestaltar i vår värld idag. Bara så kan vi bygga ett kraftfullt politiskt alternativ för dem som extremiseras och dras till nekrofila beteenden, vare sig det är i den extrema liberalismens namn eller i den extrema islamismens namn.

Det svenska regnbågsfärgade världshemmet bygger på en livets kultur, med kärleken till livet och det levande som högsta värde. Då kränker en inte heller de döda, vare sig med halshuggning eller efter döden påtvingade sexutnyttjanden.

 

Dags så att bygga det regnbågsfärgade svenska världshemmet. Här kan vi leva och dö på jorden, så också i ett nordligt land som bekänner sig till livets värde, människans okränkbara värde och skapelsens integritet. Vi hör samman och det svenska är till för att värna detta tillsammans, med byggstenar, byggställningar och ett arv från både kristen tradition och andra religiösa traditioner. Med ett arv också från upplysningen och det franska frihet, jämlikhet och solidaritet.

Notre avenir sera multicolore et multiculturelle ou ne sera pas – vår framtid ska vara mångfärgad och mångkulturell annars blir den alls inte av. Det svenska regnbågsfärgade världshemmet kallar på medarbetare. Är du en av dem?

 

Anna Karin Hammar

Det gröna folkhemmet

Statsminister Stefan Löfven har i dagarna slagit vakt om den svenska modellen och det gröna folkhemmet. Egentligen tror jag att det är en vision inte bara för Sverige utan för världen. Men låt oss för tillfället begränsa oss till Europa.

Det är uppenbart att krigen i Syrien och Irak, oroligheterna i Afghanistan och Somalia, med flera länder i världen, förorsakar att några söker asyl och en bättre framtid i Europa. Fler flyktingar har kommit som asylsökande än på mycket lång tid. Många av glesbygdens orter i Sverige fylls nu av nya människor som söker framtid och integration. Ett fantastiskt arbete görs av diakoner, enskilda volontärer, föreningar och församlingar, i att bistå med basal gemenskap, introduktion in i det svenska samhället och en känsla av samhörighet. Trots dessa många framgångsberättelser handlar den stora europeiska berättelsen mera om påfrestningarna, stängda gränser, brist på solidaritet och ovilja att ta sitt ansvar för människors behov av välfärd. Den europeiska nationalstaten utmanas i sin identitet och sin förmåga att utöva gästfrihet.

Valet står med några grekiska ord mellan xenofobi och xenofilia, mellan rädsla för den främmande och kärlek till den främmande.

Xenofilia är också namnet på den ikon av Rublev som kallas den gammaltestamentliga Treenigheten. Den framställer besöket av de tre främmande eller de tre änglarna hos Sara och Abraham i Mamres Terebintlund strax vid Hebron. Platsen är i dag tyvärr ett uttryck för djupaste främlingsfientlighet och ockupation i namn av etnisk och religiös överlägsenhet. Apartheid, åtskillnad, är synlig för blotta ögat. Liksom den bibliska berättelsen motsägs av den nutida situationen på marken i Hebron, motsägs den europeiska upplysningens stolta berättelse om frihet, jämlikhet och solidaritet av situationen på många platser i Europa.

Min tro är att Europa är som bäst när de båda berättelserna går hand i hand. Kompletterad med den kärlek till skapelsen som inte fanns med i den franska revolutionen men som genomströmmar en mängd av de bibliska skrifterna.

Det gröna folkhemmet – har det plats för de främmande? Inte om folk får stå för något unket rastänkande eller etnifierat utan just präglas av frihet, jämlikhet och solidaritet. Om folk får betyda att folk är som folk, beredda att bryta brödet med den hungriga och ge de hemlösa husrum. Erkänna den Andra som en like med samma rättigheter och skyldigheter. I ett samhälle som är som starkast, när du är som svagast, som Stefan Löfven brukar säga.

Jag hade en kollega på Kyrkornas världsråd som arbetade med flyktingar, Beth Ferris. Hon tyckte att egentligen borde det vara fri invandring i jordens länder. Kanske skulle det bli kaos ett tag, men så småningom skulle det ordna upp sig. Jag delar i hjärtat hennes känsla. Det är en feministisk hållning sjösatt av Virginia Woolf : women have no country, the world is their country. Med mitt förnuft tror jag att det blir alltför kaotiskt. Men hjärtats känsla gör att jag tänker hålla ögonen på hur statsminister Stefan Löfven och hela regeringen kommer att definiera folk i det gröna folkhemmet. Det vill till att de beter sig som folk.

 

Anna Karin Hammar