Om Anna Karin Hammar

Jag är präst och teolog med rötter i en liten by i Skåne och med erfarenheter från den världsvida kyrkan. Sydsudan och Palestina ligger mitt hjärta särskilt nära. Den andra advent 2017 har jag varit präst i fyrtiotvå år. Lika länge har jag känt att jag bär en stor kärlek till kvinnor som en gåva i mitt liv och att jag har fått ta emot en rikedom av kärlek. Lever i partnerskap sedan ceremonin i tingsrätten 2001 med efterföljande mässa med välsignelse i Uppsala domkyrka. Två modiga och kanske också lite stolta bonusbarn var med och har sedan dess gått sina egna vägar.

Mitt dagliga arbete är läsa och skriva, ibland psalmer, och att jobba praktiskt i hemmet. Jag föreläser gärna om bland annat Mellanöstern och Kairos Palestina, Luther och Ignatius och om ignatiansk andlighet i en luthersk tradition.

År 2009 disputerade jag på en avhandling om dopet, Skapelsens mysterium, Skapelsens sakrament. Sedan dess har jag fortsatt att arbeta med dopet i psalm och skrift och föreläser förstås ofta också om dopet.

Sedan 2001 är jag ledamot i styrelsen för Olof Palmes minnesfond och har ett förflutet i Kristna Fredsrörelsens styrelse med ett engagemang för ickevåld som lever kvar.

kontakt: pastorhammar@gmail.com