Rättvisa, fred och skapelsens integritet

Predikan om samhällsansvar 

21 e Trefaldighet

I dag vill jag predika om Kyrkornas samhällsansvar genom tre ord:

Rättvisa, fred och skapelsens integritet.

Vi har tre texter, en ur GT, en episteltext av Paulus och en evangelietext från Matteus.

Ur GT texten och i samspråk med GT texten lyfter jag ordet rättvisa.

Med Paulustexten lyfter jag ordet fred, och ur evangeliet vill jag utforska Skapelsens integritet.

Ni kanske känner igen orden, de hördes i vår tid först på engelska i Kyrkornas världsråds sammanhang. Justice, Peace and the Integrity of Creation. Det var i Vancouver 1983 som Kyrkornas världsråd kallade kyrkorna i världen till som man sa en konciliär process för rättvisa, fred och skapelsens integritet.

Kyrkor kunde komma samman, inte enbart genom att bli mera överens om dop, nattvard och ämbete utan även genom sitt samhällsansvar. För rättvisa, fred och skapelsens integritet. Det hela utmynnnade bland annat i en stor konferens i Sydkorea där också den katolska kyrkan över världen var delaktig.

De här tre orden gäller fortfarande för Kyrkornas engagemang över världen.

Låt oss stanna vid vart och ett av dem.

RÄTTVISA

Vår text ur Andra Mosebok säger bland annat att du ska inte vränga rätten för den fattige. Fortfarande i dag är det fattiga eller fattiggjorda människor som drar det kortaste strået i världen. Det kyrkorna alltid har värnat om, är att Gud står särskilt nära de som är fattiga. Det märks att Nya testamentet också skrevs bland människor som hade sin horisont som just fattiga. När Jesus lärde ut Fader vår/Vår Fader, så kan man märka att när vi ber Ge oss idag det bröd vi behöver eller Vårt dagliga bröd giv oss i dag i den gamla översättningen, så är horisonten den fattigas perspektiv som måste lösa varje dags behov dag för dag. När kyrkan över världen ber Fader vår ställer vi oss alla i de fattigas skor. Vi ber om vad vi behöver, dag för dag.

Rättvisa är ett krav som väcks ur sådana erfarenheter. Vi ser också i vår stad hur människor letar bland soporna efter sitt dagliga bröd. Vi tänker i dessa dagar ofta på de två miljoner människor som är isolerade i Gaza under beskjutning och vars el, vatten och mat är helt blockerad. De är verkligen fattiggjorda för Gaza har haft blomstrande trädgårdar och ett rikt liv under många perioder av historien. Kravet på rättvisa växer ur sådana erfarenheter.

Rättvisan gäller också främlingar. Texten i andra mosebok säger explicit att en invandrare får du inte förtrycka. Och allt går självfallet tillbaka till början av bibeln där alla människor är skapade till Guds avbild. Din medmänniska, vem hon än är, bär Guds egna anletsdrag. Rättvisan tillhör alla. Eller som biskopen Ambrosius i Milano på 300-talet uttryckte det: Jorden ska brukas av alla, alla gemensamt, alla tillsammans. Hon känner inga rika bara fattiga, som hon föder.

Och andra versen fortsätter: det är inte av ditt eget, som du ger åt den fattiga. Det är en del av hans och hennes eget, som du ger tillbaka. Jorden ska brukas av alla, alla gemensamt, alla tillsammans. 

FRED

I episteln talar Paulus om att det ska bli jämvikt. Han är välrotad i den judiska traditionen. Så som hebreisktalande judar tilltalar varandra i dag, Shalom.Media i Israel hade observerat att den 85-åriga kvinnan som frigavs ur gisslan härom dagen när hon skildes från sin fångvaktare räckte fram handen och sa Shalom. Hon är  visserligen en gammal fredsaktivist, men både hebreiskan och arabiskan är egentligen genomdränkta av ordet shalom, salaam, på arabiska. Det är en helhet, en balans, en jämvikt som man önskar varandra. Att alla ska ha det bra. Det vill säga motsatsen till de förfärliga krig som människor upplever över jorden idag. Om vi ska söka efter tecken på hopp till den fruktansvärda situation som råder nu kan vi finna den i det arabiska och det hebreiska språket. Gud står i centrum och att önska varandra fred och respekt. Freden och rättvisan hör ihop. Profeterna säger något i stil med att fredens  träd har rättvisan som rötter.

Tänker vi på Ukraina så tänker vi på ett folks rätt till självbestämmande, som hela västvärlden bejakar. Människorna i Ukraina vill ha rätten att vara sig själva utan Rysslands tyranni. Den rätten har de enligt folkrätten, folkens gemensamma regelverk, som på engelska kallas International Law.

Mera splittrat kan inte Kyrkornas fredsbudskap bli än i Ukraina där den rysk-ortodoxa kyrkan står på diktatorns sida, på Putins sida, och så stöder kriget mot sina egna ortodoxa trossyskon i andra delar av Ukraina. Även kyrkor kan gå alldeles vilse och bli Guds motståndare. Så hände under Förintelsen då de flesta tyska kristna stödde en kyrka som dominerades av Hitler och Hitlers rasism. I Ryssland i dag stöder den rysk-ortodoxa kyrkan den ryska rasismen, som sätter en ryss före en ukrainare. Men som Paulus skulle sagt. Här är inte ryss eller ukrainare, alla är ni ett i Kristus.

SKAPELSENS INTEGRITET

Så till sist låt oss stanna vid ordet Skapelsens integritet. Matteus skriver de underbara orden som Jesaja säger om Messias. Han skall förkunna rätten för folken, men inte enbart så. Han skall inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan, utan han skall en dag föra rätten till seger. Och hans namn ska ge folken hopp.

Skapelsens integritet. Hör du hur trädens rötter kommunicerar med varandra: vi hör ihop? Hör du hur allt levande hör samman, hur människan inte kan leva utan andra arter och medvarelser? Skapelsens integritet. Vi hör samman på ett fantastiskt sätt och inte minst genom det syre som vi tillsammans lever av. 

Gud, som syresätter allt liv, ska inte släcka den tynande lågan. Värna det sköra. Det som är nära att ge upp. Allt sådant och alla våra hopplöshetskänslor sveps in i Guds mantel av syre och ljus som ger världen hopp. Vi finns med i en tillvaro som trots sina många brutala drag innerst ropar på oss med en makt som värnar sårbarhet och skörhet och varje varelses och människas integritet. När ungdomarna tar strid för klimat och biologisk mångfald på vår jord, då har de förstått att innerst i tillvaron kallar den rösten på oss som värnar både det knäckta strået och den tynande lågan. Skapelsens integritet.

Så till vår egen kyrka: välsignat samhällsansvar med rättvisa, fred och skapelsens integritet.

Amen.