En ny mötesplats

Mycket har timat eller hänt under den senaste månaden. Skandalerna och de mediala kriserna har avlöst varandra. Det svenska samhällets beröringsskräck för religion i andra former än mera välkända har exponerats. Svåra avvägningar mellan feminism och mångkultur har kommit i förgrunden genom den så kallade handskakningsdebatten. Se här Mitt i allt detta har en ny mötesplats i religion och samhälle fötts. Det är den nationella konferensen samhälle & existens som sett dagens ljus. Den kommer att låta tala om sig än mer. Här står Malmö högskola och Svenska kyrkan i Malmö för ett gemensamt värdskap i gränssnittet av media, kultur, teologi, politik. Här bearbetades de svåra frågorna med tillgång till judisk, kristen och muslimsk praxis direkt från källorna och med den vetenskapliga, kritiska, blicken, med öppenhet för både kritik och självkritik.

Stina Ekblad och Etienne Glaser gjorde fantastiska insatser, liksom moderatorn Pernilla Glaser. Kyrkoherden i Malmö, Anders Ekhem, gladdes åt att hans initiativ bar sådan frukt redan första gången. Det finns en tradition av Interreligiöst samarbete i Malmö alltsedan den stora interreligiösa bönevakan för fred på Balkan hölls i Lunds domkyrka den 2 september 1993. Efter den gemensamma och genomgripande erfarenheten föddes ett nätverk för Vänskap och tolerans mellan människor av olika tro med träffpunkt Malmö. Det lever fortfarande. Sedan har Open Skåne kommit till, ett initiativ som nuvarande ärkebiskopen tog då hon var biskop i Lunds stift med idén att religion kan främja sammanhållningen i samhället. Antje Jackelén höll också ett lysande anförande vid konferensens inledning. De religiösa traditionerna har många starka företrädare i dag och Salahuddin Barakat från Islamakademin imponerade med sin genomtänkta syn på vad religion kan bidra med i samhället liksom rabbinen i Stockholms judiska församling, Ute Steyer. Den senare inte minst för sitt rika språk och en skarp kritisk blick.

Nära åttahundra människor hade hittat till denna konferens. Liksom föreläsaren, kulturjournalisten Per Svensson, fann de att religion och samhälle hör samman, men inte religion och stat. Som Per Svensson uttryckte det: att skilja religion och samhälle är som att försöka skilja ut träden från skogen.

Håll utkik efter nästa års version av samhälle & existens – en nationell konferens i korsvägen mellan politik, kultur, media och teologi.

 

Anna Karin Hammar