Tikkun olam – om att hela världen

Det finns ett underbart uttryck i den judiska traditionen. Tikkun olam. Att hela världen.

När detta skrivs har den svenska ambassaden för några dagar sedan satts i brand i Bagdad. Ett övergrepp mot den diplomatiska frizonen i världen. Bakgrunden är de koranbränningar och skändningar av Koranen som ägt rum i Sverige. Följdverkningarna är stora. Inte bara svenskar i muslimska länder utan överhuvud taget kristna i muslimska länder utsätts för fara och förbinds med det ”kristna” Sveriges handlande. 

I denna situation behöver vi fråga oss: vad kan hela världen? 

Ett nära samarbete mellan olika religiösa företrädare är en viktig del av svaret. Religionsdialog och samarbete mellan trostraditioner som tillsammans skyddar varandras existensform i världen är till stor hjälp. 

Att göra skändningar av heliga skrifter till ett hatbrott är en annan väg att gå. Civil Rights Defenders och många andra menar att den svenska lagstiftningen måste kunna förhindra hatbrott mot muslimer och andra troende grupper. 

Sverige avskaffade hädelselagen i förmodligen god tro att det upplysta sekulariserade samhället skulle göra sådana lagar obsoleta. Men det postsekulära samhället är här med behov av adekvat lagstiftning. 

Samtidigt måste rätten till religionskritik skyddas. Inte minst när religiösa grupper inom judendomen eller kristendomen eller islam använder sin tro för att kränka andra människors rättigheter och livsmöjligheter. De österländska religionsfamiljerna har liknande problem med nationalism på religiös grund. Så samtidigt som vi behöver skydda från skändningar av människors innersta identitet och hatbrott, måste vi värna möjligheten till religionskritik. 

Att bidra till att hela världen är varje människas kallelse.

Tack, Gud, för alla människor som dag efter dag arbetar för freden, rättvisan och jordens välgång. Tack för alla som förstått att vår uppgift som människor är att hela världen.

Anna Karin Hammar